Villkor och bestämmelser

Allmänna Villkor

 

Introduktion

www.semesterbostad-spanien.se är en del av Spain holiday Online Rentals S.L. (hädanefter kallad “Spain-Holiday”), ett spansk aktiebolag registrerat i Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4211, Libro 3121, Folio 26, Sección 8, Hoja MA88747, I / A med företagsregistreringsnummer (CIF) B92802479, med registrerad adress på Paseo Cerrado de Calderón 13, Lokal 41, 29018 Málaga. Málaga.

Spain-Holiday förser en webbplats där Ägaren eller Ägarens representant (nedan kallat "Ägaren") kan annonsera sin semesterbostad för uthyrning, och genom vilken användare (nedan kallad "Gästen") kan se och söka på semesterbostäder för att göra en förfrågan på, eller en bokning av, en semesterbostad på Spain-holiday.

Spain-Holiday är inte Ägare eller Ägarens representant för någon av de semesterbostäder på Spain-Holiday och agerar endast som mellanhand. Alla hyreskontrakt är ett avtal mellan Ägaren och Gästen.

 

Allmänna villkor för användning av Spain-Holiday

 

1. Användarvillkor för Spain-Holiday

Spain-Holiday kan endast användas för att visa, läsa, söka, boka och för att göra en hyresförfrågan på en semesterbostad med syfte att hyra en semesterbostad via Spain-Holiday eller bläddra bland artiklar och den media som finns tillgänglig på Spain-Holiday.

Användning av Spain-Holiday för något annat ändamål än att boka en semesterbostad eller bläddra bland Spain-Holidays sidor är strängt förbjuden. Innehåll som artiklar, videos, bilder, beskrivningar, ägarinformation, mjukvara och design på Spain-Holiday är upphovsrättsskyddat. Innehåll får inte användas på något annat sätt än för personligt bruk, det får inte kopieras utan ett skriftligt  godkännande från Spain-Holiday.

 

2. Att boka en semesterbostad på Spain-Holiday

På Spain-Holiday erbjuds Gästen två sätt att boka en semesterbostad och, beroende på den valda semesterbostaden, kommer Gästen att kunna göra en betalning via banköverföring eller kreditkort (Visa eller Mastercard):


1. Gästen skickar en förfrågan till Ägaren och gör en bokning direkt, via Ägaren, utan att Spain-Holiday är inblandade. Gästen betalar Ägaren direkt och går med på Ägarens hyresavtal.

2. Gästen gör en bokning på Spain-Holiday, med Spain-Holiday som agerar mellanhand för Gästen och Ägaren. Gästen betalar hela hyresbeloppet genom Spain-Holiday samt går med på Ägarens hyresavtal och hyran, som presenteras för Gästen innan en bokning görs.


De allmänna villkoren för Spain-Holiday gäller i båda fallen.

Spain-Holiday är inte en Ägare, Ägarens representant eller en resebyrå, därför är alla avtal som upprättas för att hyra en semesterbostad på Spain-Holiday alltid en överenskommelse mellan Gäst och Ägare. Både Gästen och Ägaren måste vara minst 18 år den dag då semesterbostaden annonserades och/eller bokades.


3. Informationens riktighet 

Korrekta och uppdaterade beskrivningar av semesterbostaden, priser, bokningar och bilder är Ägarens ansvar. Spain-Holiday kan inte garantera riktigheten i hyran, tillgänglighet, bilder eller annan information som finns tillgänglig på Spain-Holiday. Därför är Spain-Holiday inte ansvariga för fel, felaktigheter , vilseledande fotografier, priser, tillgänglighet, kontaktinformation, bedrägeri eller påståenden som görs i de uppgifter som Ägaren av semesterbostaden visar upp på Spain-Holiday. Spain-Holiday är en onlineplattform och inspekterar inte semesterbostäderna på deras fysiska platser eller har ett möte med Ägaren. Spain-Holiday är inte ansvariga för eventuella ändringar i ägandet efter registreringen av semesterbostaden .

 

4. Ansvar

Användandet av Spain-Holiday indikerar att Gästen samtycker till att frigöra Spain-Holiday från något direkt eller indirekt ansvar gällande förlust eller skada i samband med bedrägeri, nätfiske, brott mot villkoren, olyckor, strejker, lockouts eller meningsskiljaktigheter med Ägaren. Spain-Holiday kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som kan hända Gästen under sitt besök på Spain-Holiday eller under sin vistelse i någon av de semesterbostäder som kan hyras eller hyras ut. Spain-Holiday är inte skyldiga till att erbjuda någon form av återbetalning eller ersättning för direkta eller indirekta förluster som Gästen kan ha lidit av från att hyra eller hyra ut en semesterbostad på Spain-Holiday. Spain-Holiday figuerar endast som mellanhand, alltså kan inget hyreskontrakt göras med Spain-Holiday.

Spain-Holiday kan innehålla länkar till tredje-parts webbplatser och resurser. Genom att använda Spain-Holiday så godkänner både Gästen och Ägaren att Spain-Holiday inte är ansvariga för tillgängligheten eller riktigheten i tredje-parts webbplatser eller resurser; eller för innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängligt på sådana webbplatser eller resurser. Länkar till sådana webbplatser eller resurser har inte något godkännande från Spain-Holiday av deras innehåll, produkter eller tjänster tillgängliga.

Spain-Holiday kan inte hållas ansvarig gentemot Ägaren för eventuellt bedrägeri eller indirekta skador, inklusive förlorad vinst, oavsett orsak, eller för något teoretiskt ansvar. Ägaren är ansvarig för förlusten en Gäst kan uppleva om Ägarens e-post konto är hackat eller har uppsåtligt manipulerats på något sätt. Om Ägaren är ett offer för bedrägeri, nätfiske eller om Ägaren avbryter en bokning accepterar Ägaren sin skyldighet att återbetala hyresgästen hela beloppet eller erbjuda en matchande semesterbostad med matchande hyresvillkor om inte Ägaren kan uppfylla hyreskontraktet mellan Ägaren och Gästen.

 

5. Skydd av personuppgifter och integritet 

Vid användning av Spain-Holiday ska viss personlig information sparas i vår databas. Skydd av personuppgifter och cookies förklaras i detalj i vår sekretesspolicy.

 

6. Övrigt

Den ursprungliga spanska versionen av villkoren, annonsen, hyreskontraktet, integritetspolicyn och Booking Protection har översatts till andra språk. De översatta versionerna är gjorda av artighet och är  kontorsversioner. Vid en tvist så kan inga utdrag göras från någon av de översatta versionerna. Vid händelse av en tvist angående innehållet  i dokumentet så gäller alltid och endast den spanska versionen av dokumentet, som kommer att, i den utsträckning som lagen tillåter, tillämpas och vara avgörande. Om någon bestämmelse i dessa villkor eller i hyreskontraktet  blir ogiltiga, ogenomförbara eller icke-bindande, skall övriga bestämmelser fortsätta att gälla.

 

7. Jurisdiktion

Dessa allmänna villkor regleras av spansk lag. Parterna kommer att underställa sig de relevanta domstolarna.

Användare har också tillgång till EU online dispute resolution platform

 

Villkor för Ägaren på Spain-Holiday

I tillägg till ovanstående villkor skall även följande villkor gälla för Ägarna.

 

8. Copyright

Ägaren garanterar att han äger upphovsrätten till det fotografiska material och textmaterial som levereras till Spain-Holiday (nedan kallat "materialet"), eller har tillstånd av upphovsrättsinnehavaren att bevilja Spain-Holiday tillåtelse att använda materialet. Ägaren förstår att fotografiskt material eller textmaterial från någon del av Spain-Holiday inte får återges utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Ägaren ger Spain-Holiday en evig, avgiftsfri licens för materialet i marknadsföringssyfte. Ägaren ersätter ovillkorligen Spain-Holiday direkt vid en efterfrågan för någon kostnad, förlust eller ansvar (inklusive juridiska representationskostnader) som Spain-Holiday kan ha genomfört ifall ett brott mot upphovsrätten skett  genom användning av materialet.

Ägaren ska ersätta Spain-Holiday omedelbart vid en efterfrågan för någon kostnad, förlust eller ansvar (inklusive juridiska representationskostnader) om Spain-Holiday har genomfört ett brott mot upphovsrätten genom användning av materialet.

 

9. Design och layout 

Spain-Holiday kan inte hållas ansvariga för förluster eller skador som skett i följd av utformningen av layouter, eller ändringar i fotografier och text som har lagts fram av Ägaren. Spain-Holiday förbehåller sig rätten att ställa in den slutliga utformningen av layouten på en semesterbostad på Spain-Holiday, inklusive rätten att redigera text eller ändra på layout och fotografier. Spain-Holiday förbehåller sig också rätten att ändra och redigera textdata inne i online databasen för Ägare.

 

10. Riktigheten av uppgifter

Spain-Holiday förbehåller sig rätten att neka att annonsera, på vilken som helst av Spain-Holidays webbplatser, där innehållet inte uppfyller de minimikrav som anges av Spain-Holiday.

 

11. Rankningssystem

Spain-Holiday förbehåller sig rätten att införa ett rankningssystem, avsedd för Gästerna, där de kan bedöma förutsättningarna och kvalitet av en semesterbostad och Ägare. Detta rankningssystemet skulle vara helt gratis och Spain-Holiday skulle inte vara ansvarig för de friskrivningar, kommentarer och förslag som skulle kunna komma från Gästen.

 

12. Reklam

Spain-Holiday förbehåller sig rätten att använda sig av reklam eller meddelanden som hänvisar till någon form av innehåll på webbplatsen, inklusive reklam som rör andra, liknande fritidshus. Spain-Holiday förklarar att användningen av denna tjänst är helt godtyckligt, och Ägaren får avstå från att lämna några eventuella skadestånd eller andra klagomål och påståenden gällande någon av annonserna som publiceras på webbplatsen.

 

13. Multipla bostäder

En bostad på Spain-Holiday tillhör endast en semester enhet, inte flera enheter, och bör heller inte vara presenterade som ett exempel på semesterbostad. Endast en enhet bör vara representerade i en semesterbostad om inte annat tillstånd har givits. Spain-Holiday förbehåller sig rätten att korrigera semesterbostaden som inte är i enlighet med denna policy.

 

14. Uppsägning av en annons

Om Spain-Holiday tar emot klagomål och information från Gäster gällande Spain-Holidays missledande presentation av en semesterbostad eller dess omgivning, eller om Spain-Holiday upprepade gånger får klagomål gällande en Ägare, som har brutit mot villkoren, begått tjänstefel, eller uppgivit felaktig, falsk, inaktuell eller ofullständig information under kontoregistrering, brutit mot tillämpade lagar och/eller tredje-parts rättigheter, eller om Spain-Holiday i god tro, tror att en åtgärd är nödvändigt för att skydda Gästens eller Ägarens säkerhet eller egendom så förbehåller sig Spain-Holiday rätten att ta bort semesterbostaden från webbplatsen och inaktivera kontot utan förvarning, och behålla eventuella betalningar.

Om en Ägare försöker att lägga till olämpligt material i databasen, eller upprepade gånger missbrukar online-systemet, så förbehåller sig Spain-Holiday rätten att avvisa Ägaren och semesterbostaden, och kommer heller inte att vara ansvarig för eventuella kostnader orsakade.

Annars kan en Ägare ta bort sin semesterbostad från Spain-Holiday när som helst. Ägaren måste dock uppfylla alla nuvarande och framtida bokningsavtal som ingåtts med Gäster. Spain-Holiday erbjuder inte någon återbetalningar för semesterbostäder som tas bort av Ägaren eller Spain-Holiday.

 

15. Kontakt

För att upprätthålla en konstant hög servicenivå, så kräver Spain-Holiday att alla Ägare ska kunna svara snabbt på förfrågningar och bokningar via e-post. Spain-Holiday förbehåller sig rätten att avbryta annonser av semesterbostäder vars Ägare har varit otillgängliga i mer än 24 timmar.

 

16. Externa länkar 

Länkar från en semesterbostad till en ny webbplats, eller en annan e-postadress än Spain-Holidays, accepteras endast om en länk skickar tillbaka en till Spain-Holiday från Ägarens hemsida, blogg eller liknande. Om en Ägare lägger till en länk, en e-postadress eller ett företagsnamn utan vårt samtycke, och åter lägger till en länk, en e-postadress eller ett företagsnamn, efter att länken som tar tillbaka en till Spain-Holidays webbplats avlägsnas, så förbehåller sig Spain-Holiday rätten att ta bort annonsen på semesterbostaden utan en återbetalning.

 

17. Betalningspolicy

Kreditkortsbetalningar online hanteras genom en tredje-part betalningstjänst över en krypterad SSL linje. Kontant betalning tas inte emot.

Betalningar som görs via Spain-Holiday sker via en tredje parts betalningstjänst som är certifierad och säker. Spain-Holiday lagrar inte fullständiga kreditkortsuppgifter och är inte ansvarig för fel eller förluster på betalningar eller penningtransaktioner .

 

18. Återbetalningspolicy för annonsen

Spain-Holiday är en reklamtjänst och inte en fysisk produkt. Inga prova-på perioder erbjuds, vi kan inte heller erbjuda en återbetalning eller en ersättning för annonser som löpt ut eller är kvardröjande. Spain-Holiday ger inte någon återbetalning eller ersättning ifall Ägaren upplever eventuella förluster som bokningar, pengar, skador eller liknande i samband med en bokning på Ägarens semesterbostad.


19. Ändringar av prissättning och villkor

Spain-Holiday förbehåller sig rätten att ändra priser och villkor för tjänster som erbjuds av Spain-Holiday, utan förvarning. Förändrade priser kommer att gälla omedelbart och Ägaren kommer att meddelas via hemsidan.

 

20. Dokumentation

I de flesta fall kräver Spain-Holiday att Ägaren ska bevisa sin äganderätt för sin egendom, i form av en lagfart, elräkning eller liknande. Om Spain-Holiday inte får tillräcklig dokumentation från Ägaren så kan semesterbostaden nekas att bli annonserad på Spain-Holiday.

 

21. Legaliserade semesterbostäder 

I vissa regioner kräver de spanska myndigheterna, enligt lag, att Ägaren ska ha tillstånd för att kunna hyra ut en bostad lagligt. I dessa regioner kan Spain-Holiday endast godkänna och marknadsföra en semesterbostad om Ägaren kan presentera ett giltigt licensnummer för semesterbostaden.

 

22. Ytterligare villkor

På Spain-Holiday kan Ägaren annonsera ut en bostad på olika sätt. När Ägaren skapar annonsen kommer han att uppmanas att acceptera de villkor som gäller för just det annonsformatet.

Spain-Holiday förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, modifiera webbplatsen, tjänster eller att göra ändringar i dessa användarvillkor, inklusive fördelningen av hyran, när som helst och utan förvarning. Om Spain-Holiday ändrar dessa villkor så ska de läggas upp, synligt på webbplatsen. För att få fortsatt tillgång till Spain-Holiday och dess tjänster efter en ändring, så ska Gäster och Ägare indikera deras godkännande till de nya villkoren.