Integritetspolicy

Privacy Policy

www.semesterbostad-spanien.se (hädanefter kallad “Denna Webbplats”) är en del av Spain holiday Online Rentals S.L. (hädanefter kallad “Spain-Holiday”), som är ett spanskt juridiskt registrerat bolag, registrerat i Registro Mercantil de Malaga, Tomo 4211, Libro 3121, Folio 26, Sección 8, Hoja MA88747, I / A i Spanien. Företagsregistreringsnummer är: ES-B92802479.

Spain-Holiday hanterar personuppgifter från användare på Denna Webbplats med respekt och sekretess enligt lag - och vidtar alla rimliga åtgärder för att personuppgifter lagras  säkert och korrekt. Kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer gällande vår policy, eller vår användning av personuppgifter.

Detta dokument innehåller detaljerad information om cookies och om hur personlig data hanteras. Denna integritetspolicy kan komma att revideras när vi lägger till nya tjänster, eller som ett svar på en lagändring eller på den kommersiella utvecklingen. Förändringar i integritetspolicyn kommer då att publiceras på Denna Webbplats.

 

Personuppgifter som används på Spain-Holiday

Vid registrering, en inskickad förfrågan eller en bokning av en semesterbostad genom Denna Webbplats, så kommer personlig information såsom namn, telefonnummer och mailadress att sparas i våran databas eftersom Spain-Holiday behöver ha tillgång till detta för att delge viktig information såsom bokningsbekräftelse, betalningspåminnelse och annan boknings relaterad information.

När du besöker eller bläddrar på Denna Webbplats så kan särskild information, såsom IP adress, vilken webbläsare som används och information om datorns operativsystem, programversion, språkinställningar och vilka sidor som har visats för användaren sparas.

 

Användning av personlig information

Personuppgifter som lagras av Spain-Holiday kommer att användas för den adekvata funktionen på Denna Webbplats och för dess tjänster, vilket innefattar, bland annat, följande användningsområden: bokningar, förfrågningar, administration av användarkonto, marknadsföringsaktiviteter, betalningar, skicka meddelanden, upptäcka och förebygga bedrägeri och för analytiska ändamål.

 

Skydd av personuppgifter

Spain-Holiday använder sig av strikta säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och för att förhindra spridningen till tredje part utan användarens tillåtelse. Datalagringsenheterna för detta ändamål förvaras i en säker anläggning med begränsad fysisk tillgång - brandväggar och andra åtgärder vidtas för att begränsa elektronisk åtkomst. Tillgång till personlig, identifierbar information ges endast till intern personal hos Spain-Holiday som behöver informationen för att utföra ett specifikt jobb.

Som en del av Denna Webbplats har Spain-holiday ett internt konto kallat Secure Inbox som gör direkt kommunikation mellan Ägare och Gäst möjlig. Av säkerhetsskäl, så har Spain-Holiday ett automatiskt system som ser över all kommunikation för att upptäcka vilseledande och skadligt innehåll. Det inkluderar spam och begränsning av vissa filtyper. Känslig information såsom fullständiga kreditkortsuppgifter, som kan användas för bedrägeri, kan maskeras automatiskt för att garantera både Gästens och Ägarens säkerhet. Spain-Holiday kan även maskera kontaktuppgifter, som kan användas för att etablera kontakt utanför Secure Inbox. Ifall kommunikation med skadligt material upptäcks, kan det blockeras helt. All kommunikation som är skickad och mottagen med Secure Inbox kommer att sparas av Spain-Holiday. I den utsträckning som lagen tillåter, så kommer Spain-Holiday endast att se över den interna kommunikation mellan Ägare och Gäst om lagen kräver det, ifall det behövs på grund av säkerhetsskäl eller i brottsbekämpande syfte, eller ifall Spain-Holiday har ett legitimt intresse, som för att upptäcka och förebygga bedrägeri eller felaktig användning. Inga meddelanden kommer någonsin att föras vidare till en tredje part , utom när det krävs av lagen. Spain-Holiday kan komma att analysera anonymiserade meddelanden för att förbättra sina tjänster.

De personuppgifter som anges vid registrering av användarkonto och all annan information som kan uppges vid bokning, ingår i en databas som heter Spainholiday och är registrerad hos den spanska dataskyddsmyndigheten. Databasen ägs och hanteras av Spain holiday online rentals S.L. Godkännandet av dessa villkor innebär uttryckligen ett samtycke till hur vi behandlar data, samt ett consensum till hur vi hanterar personuppgifter. 

För utövandet av de juridiska rättigheterna till tillgång, rättelse, avbokning eller motsättningar till hur vi hanterar data, så ska en skriftlig begäran skickas till kundtjänsten på följande mailadress support@spain-holiday.com, eller skicka ett brev via posten till följande adress: Paseo de Cerrado de Calderón, 13, Local 41, 29018 Málaga.

I fall att en tredje parts personuppgifter skulle vidarebefordras till Spain Holiday Online Rentals, S.L., i efterlevnaden av en affärsrelation, så har användaren garanterat till att hen har rätt att kommunicera sådana uppgifter och att hen har lämnat relevant information i enlighet med den gällande lagstiftningen. Om så inte är fallet så kommer användaren att vara ansvarig för eventuella överträdelser eller straff som skulle kunna ges till Spain-Holiday, och användaren kan behöva gottgöra detta och ska hålla det riskfritt i detta avseende.

 

Behandling av data

Personupplysningar och data behandlas i överensstämmelse med bestämmelserna i EU-förordningarna (2016/679) från Europaparlamentet och från Europarådet (27 april 2016), beträffande skydd av fysiska personer i förbindelse med behandling av personupplysningar och fri rörlighet av denna data, i tillägg till andra gällande regler om dataskydd (hädanefter GDPR). Vi informerar dig om att alla personupplysningar från användare via domänen www.spain-holiday.com och dess underdomäner behandlas under ansvar av Spain Holiday Online Rentals (hädanefter ”Spain-Holiday”), CIF B92802479, med kontor registrerat på adressen Paseo de Cerrado de Calderón, 13, Lokal 41, 29018 Málaga (Spanien), telefon: + 34 951 234 435, e-post: support@spain-holiday.com, som ägare och juridisk representant för webbplatsen.

 

Syftet med databehandlingen

Personupplysningarna som användare tillhandahåller via webbplatsen används endast i överensstämmelse med det syfte för vilket datan samlades in. Användarkonto: Den juridiska grunden för behandlingen av denna data är för utförande och leverans av motsvarande tjänster: annonshantering samt registrering av din data för att underlätta administrering och kontakt med användaren. Denna data behålls så länge den kommersiella förbindelsen varar och för den tid som är nödvändig för att upprätthålla de lagliga skyldigheterna. Kontaktformulär: Svar på kommunikation initierad av en intresserad part. Behandlingen av denna data är legitimerad vid samtycke från den intresserade parten. I det här fallet lagras datan i överensstämmelse med det syfte för vilket den har samlats in för i högst två år, såvida inte den berörda parten återkallar sitt samtycke före detta. Prenumeration på vårt nyhetsbrev: Sända reklam om våra produkter och tjänster; information om kampanjer, fördelning av aktiviteter och evenemang arrangerade av Spain-Holiday. Behandlingen av denna data är legitimerad av den intresserade partens samtycke. Denna data kommer att behållas så länge som den intresserade parten inte begär att aktiviteten upphör. Sändningsförfrågningar: Utskick och administration av bokningsförfrågningar till ägare eller föreståndare från semesterbostäder som annonseras på Spain-Holiday. Den juridiska grunden för denna datainsamling är att den är nödvändig för det inledande meddelandet, som är nödvändigt för framtida hyreskontrakt eller föregående kontraktsmässiga föranstaltningar, som utfördes av den intresserade parten. Denna data behålls så länge som det kommersiella förhållandet existerar och för det antal år som krävs för att upprätthålla eventuella lagliga förpliktelser. Medverkan i vår kampanj ”Vinn ett presentkort”: Utskick av information om våra kampanjer, fördelning av aktiviteter och arrangemang som organiseras av Spain-Holiday. Denna databehandling är legitimerad av den intresserade partens samtycke, och datan kommer att behållas så länge som den intresserade parten inte begär att aktiviteten skall upphöra.

 

Mottagare

Ingen personlig data överförs till en tredje part. Beroende på syftet är alla insamlade personupplysningar kategoriserade som en form av personlig identifiering. Denna data kan vara i form av ditt namn, efternamn, nationalitet, identitetsnummer eller passnummer, samt personliga egenskaper som födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, telefonnummer, postadress och e-postadress. Vidare kan denna data också omfatta semesterbostäder - kadastralnummer, adress, turistlicensnummer och ekonomisk bankdata. All denna data kommer att behandlas strikt konfidentiellt genom att tillämpa alla de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs av de gällande dataskyddsbestämmelserna. Spain-Holiday kommer inte att delge dessa personupplysningar till en tredje part, såvida det inte är nödvändigt för juridiska eller jurisdiktionsmässiga ändamål, eller om kommunikation av denna data är nödvändig i förhållande till syftet med själva behandlingen.

 

Rättigheter för den person, som personupplysningarna tillhör

När det gäller behandlingen av personupplysningar kan ägaren till denna datan utöva sin rätt till att bland annat få tillgång till; rätta; begära borttagning; motsätta sig; begränsa eller återkalla sitt samtycke, samt alla andra valmöjligheter som anges i GDPR-reglerna. Detta kan göras genom att skicka en mejl till följande adress; support@spain-holiday.com, eller genom att skriva till Spain-Holiday och bifoga en kopia av en giltig ID-handling tillsammans med din begäran om behandlingen av din personliga data. Om du inte är enig med behandlingen av din personliga data, kan du skicka in ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten AEPD (www.aepd.es).

 

Ändring av sekretesspolicy och behandling av personupplysningar

Spain-Holiday förbehåller sig rätten att ändra och / eller uppdatera innehållet i denna sekretesspolicy och behandlingen av personupplysningar när som helst, antingen delvis eller i sin helhet. Därför rekommenderas användaren att läsa cookiepolicyn noggrant varje gång användaren kommer till hemsidan eller regelbundet för att bli fullt informerad om den senaste och mest uppdaterade versionen av dessa policyer.

 

Ändringar i företagets status

Spain-Holiday förbehåller sig rätten att lämna ut den insamlade informationen till en ny Ägare i det fall att hen skulle ingå ett nytt ägaravtal med ett annat företag. Spain-Holiday kommer annars inte att avslöja, sälja eller distribuera information till en tredje part utan tillåtelse - såvida det inte behövs enligt lag.


Användning av cookies

Spain-Holiday använder sig av cookies för att göra det möjligt för användarna att identifieras på Denna Webbplats olika sidor, och även för att låta användarens tidigare val kommas ihåg. Cookies används också för att förenkla inloggningen och för att hålla reda på användarens monitoranvändning.

 

De olika cookies som används

Spain-Holiday använder följande sorters cookies:

  • Tekniska cookies: Dessa är absolut nödvändiga cookies för en adekvat funktion på Denna Webbplats.

  • Prestanda cookies: Dessa cookies samlar information gällande hur besökaren använder Denna Webbplats. Dessa cookies samlar inte in information som kan identifiera dig som användare på Denna Webbplats. All information dessa cookies samlar in är anonym och användas endast för att förbättra användandet på Denna Webbplats. Spain-Holiday använder dessa cookies för att: komma ihåg användarens sökningar, komma ihåg fastigheter användaren har tittat på, få statistik på hur användaren använder Denna Webbplats, t.ex. antalet besökare på en sida, identifiering av problem som uppstår så att vi kan förbättra Denna Webbplats.

  • Funktionalitets Cookies: Dessa cookies tillåter Denna Webbplats att komma ihåg de val besökaren gör, såsom besökarens användarnamn, detta för att ge en förbättrad och personligare upplevelse med anpassade funktioner.

Spain-Holiday använder sig av följande tredjepartscookies:

ASP.NET_SessionId, .AspNet.TwoFactorRememberBrowser Säkerhet Används för att behålla en anonymiserad användarsession på servern. Spain-Holiday.com
SHAdminLoginCookie, SHApplicationCookie Autentisering Används till vårt inloggningssystem så att användaren inte behöver logga in på nytt varje gång. Spain-Holiday.com
SHC_AdWords_AccountCampaign Annonsering Används för att samla information om våra kampanjer. Spain-Holiday.com
__qca Annonsering Tillhandahåller ranking av webbplatser, och den data som samlas in används också för segmentering av publik och annonsering. Quantcast
__ssid Webbplatsfunktioner Säkerställer att Google kan samla användarinformation för Google Maps och videoklipp som hostas av YouTube. Google
__stripe_mid, __stripe_sid Säkerhet/identifiering Genererar session cookies för att känna igen en användare. Stripe
__utma, __utmc, __utmv, __utmz, _ga Analyser Används för Google Analytics. Google
cookiePolicyAccepted Webbplatsfunktioner Används för att kontrollera om användaren accepterat vår cookie policy. Spain-Holiday.com
currentLanguage Webbplatsfunktioner Används för att hålla reda på det aktuella språket som valts på vår webbplats. Spain-Holiday.com
firstPageSeen Webbplatsfunktioner Används för att besöka den första sidan. Spain-Holiday.com
intercom-* Webbplatsfunktioner / Support Används så att vår live support chatt kan komma ihåg användare och konversation. Intercom
newsletterPopShownThisVisit Webbplatsfunktioner Används för att inte visa nyhetsbrevet som en popup om användaren redan har sett den. Spain-Holiday.com
shortlistId Webbplatsfunktioner Används för att spara i vår kortlista (en lista över semesterhus som användaren markerat som intressanta). Spain-Holiday.com
tms_VisitorID Aktuell relevans Lagrar ett unikt ID för dataenheten. Detta används för att hålla reda på dina beställningar, skicka/visa erbjudanden som gäller sedda produkter, så att du kan kontaktas via e-post om du har problem, eller för att hjälpa oss att förbättra Denna Webbplats. Spain-Holiday.com

 

Tillgång till cookies av tredje part

Endast Spain-Holiday har tillgång till Spain-Holiday cookies.

 

Livslängden på cookies som används

Cookies som används av Spain-Holiday kan ha olika livslängder. Den maximala livslängden är 60 dagar från det senaste besöket av en användare på hemsidan. Dock så kan cookies tas bort från webbläsaren när som helst genom länken i nästa paragraf.

 

Borttagandet av cookies

Spain-Holiday cookies kan bli borttagna från användarens webbläsare.

 

Instruktioner för hantering av cookies i Internet Explorer 7, 8 och 9

Klicka på Verktyg och sedan Internetalternativ.

Klicka på Sekretess-fliken.

Flytta reglaget för att välja dina önskade inställningar.

För mer specifika cookie-inställningar, klicka på Platser eller Avancerat.

För instruktioner om att ta bort cookies i Internet Explorer, klicka här.

Google Chrome

Klicka på Chrome menyn, och välj Inställningar.

Klicka på Avancerat.

Välj dina önskade inställningar.

För mer instruktioner om att radera cookies i Chrome klicka här.

Mozilla Firefox

Klicka på Firefox-knappen (eller via menyn) och välj sedan Alternativ. För Mac OS X-användare, klicka på Firefox-menyn och välj sedan Alternativ.

Klicka på Sekretess & Säkerhet för att välja dina önskade inställningar.

För mer specifika cookie-inställningar, välj ”Firefox kommer att” och sedan ”att använda anpassade inställningar för historik”.

För instruktioner om hur du tar bort cookies i Firefox klicka här.

Safari 5.1 och senare

Klicka på Safari menyn, välj sedan inställningar.

Klicka på Integritetsskydd för att visa cookie-inställningarna.

Välj dina önskande inställningar.

För mer specifika cookie-inställningar, klicka på Hantera Webbplatsdata.

För instruktioner om hur du tar bort cookies i Safari klicka här.