Integritetspolicy

Privacy Policy

www.semesterbostad-spanien.se (hädanefter kallad “Denna Webbplats”) är en del av Spain holiday Online Rentals S.L. (hädanefter kallad “Spain-Holiday”), som är ett spanskt juridiskt registrerat bolag, registrerat i Registro Mercantil de Malaga, Tomo 4211, Libro 3121, Folio 26, Sección 8, Hoja MA88747, I / A i Spanien. Företagsregistreringsnummer är: ES-B92802479.

Spain-Holiday hanterar personuppgifter från användare på Denna Webbplats med respekt och sekretess enligt lag - och vidtar alla rimliga åtgärder för att personuppgifter lagras  säkert och korrekt. Kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer gällande vår policy, eller vår användning av personuppgifter.

Detta dokument innehåller detaljerad information om cookies och om hur personlig data hanteras. Denna integritetspolicy kan komma att revideras när vi lägger till nya tjänster, eller som ett svar på en lagändring eller på den kommersiella utvecklingen. Förändringar i integritetspolicyn kommer då att publiceras på Denna Webbplats.

 

Personuppgifter som används på Spain-Holiday

Vid registrering, en inskickad förfrågan eller en bokning av en semesterbostad genom Denna Webbplats, så kommer personlig information såsom namn, telefonnummer och mailadress att sparas i våran databas eftersom Spain-Holiday behöver ha tillgång till detta för att delge viktig information såsom bokningsbekräftelse, betalningspåminnelse och annan boknings relaterad information.

När du besöker eller bläddrar på Denna Webbplats så kan särskild information, såsom IP adress, vilken webbläsare som används och information om datorns operativsystem, programversion, språkinställningar och vilka sidor som har visats för användaren sparas.

 

Användning av personlig information

Personuppgifter som lagras av Spain-Holiday kommer att användas för den adekvata funktionen på Denna Webbplats och för dess tjänster, vilket innefattar, bland annat, följande användningsområden: bokningar, förfrågningar, administration av användarkonto, marknadsföringsaktiviteter, betalningar, skicka meddelanden, upptäcka och förebygga bedrägeri och för analytiska ändamål.

 

Skydd av personuppgifter

Spain-Holiday använder sig av strikta säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och för att förhindra spridningen till tredje part utan användarens tillåtelse. Datalagringsenheterna för detta ändamål förvaras i en säker anläggning med begränsad fysisk tillgång - brandväggar och andra åtgärder vidtas för att begränsa elektronisk åtkomst. Tillgång till personlig, identifierbar information ges endast till intern personal hos Spain-Holiday som behöver informationen för att utföra ett specifikt jobb.

Som en del av Denna Webbplats har Spain-holiday ett internt konto kallat Secure Inbox som gör direkt kommunikation mellan Ägare och Gäst möjlig. Av säkerhetsskäl, så har Spain-Holiday ett automatiskt system som ser över all kommunikation för att upptäcka vilseledande och skadligt innehåll. Det inkluderar spam och begränsning av vissa filtyper. Känslig information såsom fullständiga kreditkortsuppgifter, som kan användas för bedrägeri, kan maskeras automatiskt för att garantera både Gästens och Ägarens säkerhet. Spain-Holiday kan även maskera kontaktuppgifter, som kan användas för att etablera kontakt utanför Secure Inbox. Ifall kommunikation med skadligt material upptäcks, kan det blockeras helt. All kommunikation som är skickad och mottagen med Secure Inbox kommer att sparas av Spain-Holiday. I den utsträckning som lagen tillåter, så kommer Spain-Holiday endast att se över den interna kommunikation mellan Ägare och Gäst om lagen kräver det, ifall det behövs på grund av säkerhetsskäl eller i brottsbekämpande syfte, eller ifall Spain-Holiday har ett legitimt intresse, som för att upptäcka och förebygga bedrägeri eller felaktig användning. Inga meddelanden kommer någonsin att föras vidare till en tredje part , utom när det krävs av lagen. Spain-Holiday kan komma att analysera anonymiserade meddelanden för att förbättra sina tjänster.

De personuppgifter som anges vid registrering av användarkonto och all annan information som kan uppges vid bokning, ingår i en databas som heter Spainholiday och är registrerad hos den spanska dataskyddsmyndigheten. Databasen ägs och hanteras av Spain holiday online rentals S.L. Godkännandet av dessa villkor innebär uttryckligen ett samtycke till hur vi behandlar data, samt ett consensum till hur vi hanterar personuppgifter. 

For the exercise of the legal rights to access, rectification, cancellation or opposition to the data treatment a written request by the data subject should be sent to the customer service department on following email support@spain-holiday.com.

För utövandet av de juridiska rättigheterna till tillgång, rättelse, avbokning eller motsättningar till hur vi hanterar data, så ska en skriftlig begäran skickas till kundtjänsten på följande mailadress support@spain-holiday.com, eller skicka ett brev via posten till följande adress: Paseo de Cerrado de Calderón, 13, Local 41, 29018 Málaga..

I fall att en tredje parts personuppgifter skulle vidarebefordras till Spain Holiday Online Rentals, S.L., i efterlevnaden av en affärsrelation, så har användaren garanterat till att hen har rätt att kommunicera sådana uppgifter och att hen har lämnat relevant information i enlighet med den gällande lagstiftningen. Om så inte är fallet så kommer användaren att vara ansvarig för eventuella överträdelser eller straff som skulle kunna ges till Spain-Holiday, och användaren kan behöva gottgöra detta och ska hålla det riskfritt i detta avseende.

 

Ändringar i företagets status

Spain-Holiday förbehåller sig rätten att lämna ut den insamlade informationen till en ny Ägare i det fall att hen skulle ingå ett nytt ägaravtal med ett annat företag. Spain-Holiday kommer annars inte att avslöja, sälja eller distribuera information till en tredje part utan tillåtelse - såvida det inte behövs enligt lag.


Användning av cookies

Spain-Holiday använder sig av cookies för att göra det möjligt för användarna att identifieras på Denna Webbplats olika sidor, och även för att låta användarens tidigare val kommas ihåg. Cookies används också för att förenkla inloggningen och för att hålla reda på användarens monitoranvändning.

 

De olika cookies som används

Spain-Holiday använder följande sorters cookies:

  • Tekniska cookies: Dessa är absolut nödvändiga cookies för en adekvat funktion på Denna Webbplats.

  • Prestanda cookies: Dessa cookies samlar information gällande hur besökaren använder Denna Webbplats. Dessa cookies samlar inte in information som kan identifiera dig som användare på Denna Webbplats. All information dessa cookies samlar in är anonym och användas endast för att förbättra användandet på Denna Webbplats. Spain-Holiday använder dessa cookies för att: komma ihåg användarens sökningar, komma ihåg fastigheter användaren har tittat på, få statistik på hur användaren använder Denna Webbplats, t.ex. antalet besökare på en sida, identifiering av problem som uppstår så att vi kan förbättra Denna Webbplats.

  • Funktionalitets Cookies: Dessa cookies tillåter Denna Webbplats att komma ihåg de val besökaren gör, såsom besökarens användarnamn, detta för att ge en förbättrad och personligare upplevelse med anpassade funktioner.

Användning av tredjepartscookies

Spain-Holiday använder sig av tredjeparts analytisk/prestanda- och spårningscookies.

 

Tillgång till cookies av tredje part

Endast Spain-Holiday har tillgång till Spain-Holiday cookies.

 

Livslängden på cookies som används

Cookies som används av Spain-Holiday kan ha olika livslängder. Den maximala livslängden är 60 dagar från det senaste besöket av en användare på hemsidan. Dock så kan cookies tas bort från webbläsaren när som helst genom länken i nästa paragraf.

 

Borttagandet av cookies

Spain-Holiday cookies kan bli borttagna från användarens webbläsare.

X
Vinn 750€ i presentkort inför din nästa semester i Spanien!
Abonnera på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna 750€ till din nästa semester i Spanien


Jag har läst och accepterat sekretesspolicyen
 Vinn 750€ i presentkort inför din nästa semester i Spanien! 
Spain-Holiday.com använder sina egna och tredje parts cookies för att förbättra våra tjänster och visa annonser anpassade till dina önskemål genom att analysera dina vanor på internet. Ändra konfigurationen och få mer information. här